icon

LEGALIZACIJA OBJEKATA

FIRMA AREHTIP VRŠI USLUGE ANALIZE ZATEČENOG STANJA KAO I PRIKUPLJANJA DJELIMIČNE ILI KOMPLETNE PAPIROLOGIJE ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O LEGALIZACIJI.
Pitanja kao i dokumentaciju za legalizaciju možete poslati slanjem poruke direktno našem koordinatoru za legalizacije:
+382 (0) 69 234 678 | info@arhetipmn.com

icon

+382 67 234 678

+382 68 234 678

icon

info@arhetipmn.com

OBRASCI U POSTUPKU LEGALIZACIJE

ZAKONI I PROPISI

OBRAČUN KOMUNALIJA PO OPŠTINAMA